Interview met Buck Goudriaan

Socioloog & auteur

* Kan je kort iets over je geschiedenis vertellen?
Ik ben in 1945 geboren in Oegstgeest. Daar heb ik wel op school gezeten, echter nooit gewoond, dat was in Voorschoten en Wassenaar. Vanaf 1966 tot en met 1973 heb ik Westerse Sociologie gestudeerd in Leiden. Daarna heb ik ongeveer tien jaar contractonderzoek (z.g. 3e geldstroom) aan de universiteit gedaan. Daarna ben ik overgestapt naar het ministerie (toen met nog CRM, tegenwoordig VWS); daar ben ik 20 jaar ambtenaar geweest. Ik begeleidde hier met name veel  onderzoek naar kwetsbare groepen zoals minderheden, jeugd, ouderen en gehandicapten. Mijn functie was het voorbereiden en begeleiden van onderzoek dat we uitbesteedden aan universiteiten. Het verslag dat we daarover maakten, met de resultaten van het onderzoek, stuurden we naar de top van het departement in de hoop dat daar iets met onze bijgevoegde aanbevelingen zou  worden gedaan.

Dat heb ik dus tot tien jaar geleden gedaan, toen mocht ik vervroegd met pensioen. Dat is mij uitstekend bevallen, want ik had allerlei projecten op stapel. Het eerste dat ik toen in 2005 ben gaan opzetten, was een tentoonstelling over de Leidse universiteit in de Tweede Wereldoorlog. In datzelfde jaar heb ik ook nog een bloemlezing samengesteld met gedichten over Leiden. In 2010 heb ik een boek gepubliceerd over de verzetsman Gerrit Kastein. Zo ben ik dus bezig met, soms literaire, maar meestal historische onderwerpen. Vorig jaar heb ik nog een artikel gepubliceerd in het jaarboek van Oud Leiden over de schilder Maarten Jungmann, een oud-oom van mij. Maar al eerder had ik een paar boeken geschreven.

* Waarom ben je een eigen uitgeverij begonnen?
Dat idee ontstond na 1990, nadat ik begonnen was aan een biografie van mijn Leidse oom Gerard. Die was ongeveer 20 jaar toen  de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tijdens de zoektocht naar gegevens over hem kwam ik zoveel dingen tegen die ik niet begreep, dat ik besloot eerst een boek over Leiden in de oorlog te schrijven. Dat werd in 1995 het boek ‘Leiden in de Tweede Wereldoorlog; van dag tot dag’. Daarvoor heb ik toen een ISBN-nummer aangevraagd, zodat het boek ook bekend werd bij boekhandels, bibliotheken en archieven. Daarna begon ik aan ‘Het Leidse literaire leven tijdens de Tweede Wereldoorlog’, vroeg weer een ISBN-nummer aan en toen tipte degene van de organisatie mij dat ik korting zou krijgen als ik tien ISBN-nummers in één keer aan zou vragen. Dat heb ik gedaan en toen besloot ik om voor het geheel een naam te bedenken. Het geval wil dat ik vanuit mijn appartement uitzicht had op het Rijn-Schiekanaal, dat vroeger de Nieuwe Vaart heette. De naam voor een eigen uitgeverij was dus snel gevonden: De Nieuwe Vaart. Tot nu toe heb ik zo zo’n acht boeken en boekjes uitgegeven. Het logo op de homepage van mijn website stelt de laatste vijf letters van mijn handtekening voor, wel alleen geldig als er een punt onder staat!
Voor de komende tijd heb ik wel een aantal plannetjes, ik wil ook graag tijd steken in mijn project over Indonesische studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Leiden in het verzet zaten.

http://uitgeverijdenieuwevaart.nl/

* Buck, sinds kort ben je bestuurslid van De Boekenzolder Leiden. Wat brengt je daar?
Dat was door een etentje bij vrienden waar mij gevraagd werd of ik belangstelling had om in het bestuur te zitten. Eén van mijn drijfveren was uiteraard mijn belangstelling voor boeken, daarnaast ken ik één van de bestuursleden van vroeger. Zij werkte destijds op een ander departement als ik (VWS) en wij kwamen elkaar in vergaderingen weleens tegen.
Op dit moment ben ik nog stagiair in het bestuur, eind december wil ik besluiten of ik officieel bestuurslid word. Ik wil mij voornamelijk op het culturele aspect van De Boekenzolder richten, in het bijzonder de zondagmiddagen. De eerste zondagmiddag die ik organiseer is morgen (20 december). Dan zullen Ben Walenkamp en Ivo van Vulpen uitleg geven over respectievelijk de Muurgedichten en de Muurformules die in Leiden zijn verschenen of zullen verschijnen.

* Wat was je rol bij VWS? Hoe benut je dit bij De Boekenzolder?
Na en naast het begeleiden van onderzoeken organiseerde ik debatten over rapporten die aan het ministerie waren uitgebracht. Met name deden we dit met de rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dan organiseerde ik  lunchbijeenkomsten met de spreker die uitleg kwam geven over wat zijn of haar onderzoek had opgeleverd. Wat betreft organisatie is bijvoorbeeld het verschil met De Boekenzolder dat ik nu zelf onderwerpen voor onze culturele zondagmiddagen mag bedenken. Ik  heb inmiddels al een lijstje gemaakt met ideeën voor die middagen. Hiervoor heb ik uitgezocht wat de belangrijke dagen zijn in 2016, zo veel mogelijk gerelateerd aan boeken. Zo zal op 31 januari, midden in de poëzieweek, de dichter Leo van Zanen een lezing geven over Dada, de kunstzinnige beweging die precies 100 jaar geleden in Zürich werd opgericht.
Vanwege de komende Boekenweek, die Duitsland als thema heeft, heb ik Hans van der Veen, die in zijn vrije tijd Nederlandse gedichten in het Duits vertaalt,  bereid gevonden om op 20 maart  aandacht te besteden aan Duitse dichters.

 

Advertentie